GLADIOLO

3.100,00

QUADRIFOGLIO

3.400,00

PAPAVERO

3.300,00

GIGLIO

2.900,00

FRESIA

2.900,00

FLORA

3.650,00

AMARYLLIS

2.600,00

PANSÈ

1.300,00